Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Deniz Limanları Şube Müdürlüğü
 DENİZ LİMANLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ
 
-ADeniz limanları güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatta gerekli düzenlemelerin yapılması ve karar gerektiren talepler için diğer kurum ve kuruluşlarla koordine kurmak, toplantılara katılmak ve gerekli mevzuat çalışmalarını yapmak,
 
-AMerkez ve taşra ihtiyaçları doğrultusunda araç ve gereçlerin alımını yapmak,
 
-ADeniz Polisi ve Kurbağa adam personelin eğitimleri ile ilgili olarak yıllık eğitim planlarını hazırlamak,
 
-ADeniz Limanı Şube Müdürlükleri, Büro Amirlikleri ve Sualtı Grup Amirliklerini denetlemek,
 
-AKayıp, çalıntı deniz araçları ve kişilerle ilgili taşra ve diğer birimleri bilgilendirmek, koordine etmek, gerektiğinde ortak çalışmaları yürütmek,
 
-AYabancı askeri gemiler ve nükleer gemi ziyaretleri ile ilgili olarak diğer kuruluşlarla koordine kurmak,
 
-ADalış Kıymetlendirme Kurulu’nun gündeminde yer alması gereken konuları belirlemek,
 
-AKurbağa adam personelin atamalarını planlamak, birimlerinde istihdam edilmelerini takip etmek,
 
-AMerkeze intikal eden olaylarda Sualtı Grup Amirliklerini yönlendirmek, gerektiğinde diğer birimlerden personel görevlendirmesi yapmak,
 
-AKurbağa adam personelin kullandığı ekipmanlarla ilgili araştırmalar yapmak, teknolojik gelişmeleri takip etmek.
 
 

 
 
 
 • Ulusal Ulaştırma Platformu
 • EGM Çocuk Sayfası
 • PEKAY
 • E-Devlet Hizmetleri
 • Polis Akademisi
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
 • Polis Radyosu
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER